Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkende Kwekers

Officiële communicatie van 1 februari 2018 betreffende de gegevensbank CatID  -  kwekers en asielen - Vlaanderen
Officiële communicatie van 1 februari 2018 betreffende de gegevensbank CatID  -  kwekers en asielen - Brussel

Wij herinneren u eraan dat de registratie van katten in de CatID-databank zoals voorgeschreven door de gewestelijke besluiten enkel online mogelijk is.

Er worden dus geen registratiedocumenten verstuurd van en naar de professionelen noch zal er een bewijs van registratie gestuurd worden naar de verantwoordelijken. Hiertoe is alles voorzien in de registratie-applicatie.

De katten die geregistreerd zijn in databanken vóór het in werking treden van het uitvoeringsbesluit van de Gewesten betreffende de registratie van katten in de unieke databank CatID zijn in orde met de registratie.

Als dergelijke registraties echter gewijzigd moeten worden, dan moet de dierenarts de kat registreren bij CatID. Op het moment van deze registratie bij CatID en daarna kunnen de gegevens van de kat en de verantwoordelijke daar bijgewerkt worden.

Professioneel?