Overslaan en naar de inhoud gaan

Frequently asked questions

Frequently asked questions

Een verantwoordelijke verblijft minder dan zes maanden (tijdelijk) met zijn kat in België. Moet ik de kat registreren?

De verplichte registratie geldt niet voor katten die hun verantwoordelijke vergezellen tijdens een verblijf van minder dan zes maanden in België.

Kan ik als dierenarts de gegevens in de CatID-databank raadplegen?

Ja, als u als dierenarts in het bezit bent van het microchipnummer van een kat, dan kunt u alle gegevens raadplegen op onze website www.catid.be.  

Belangrijk: Enkel katten die geregistreerd zijn bij CatID kunnen opgezocht worden.

Wij wijzen u erop dat u via de online-applicatie CatID ook toegang heeft tot de contactgegevens van elke verantwoordelijke, zelfs als hij om gegevensprivacy verzocht heeft. Als professional heeft u deze gegevens immers nodig voor het behandelen van de dieren waar u zorg voor draagt.

Een in de CatID-databank geregistreerde kat wordt geëxporteerd naar het buitenland. Wat moet er gebeuren?

Ingeval een kat geëxporteerd wordt naar het buitenland, dan moet de dierenarts dit feit binnen maximaal twee maanden invoeren in de CatID-databank en de juistheid van de gegevens bevestigen met zijn elektronische identiteitskaart.

Een particulier kan ook naar zijn eigen gegevens gaan via de online-applicatie en de gewenste wijzigingen aanbrengen. Hiervoor moet hij zich identificeren met zijn elektronische identiteitskaart op de site https://online.catid.be

We raden u aan gebruik te maken van de handleiding voor particulieren.  Deze staat ter uwer beschikking onder de rubriek FAQ op de website www.catid.be

Een kat is verloren, gestolen of dood. Hoe past men de status van de microchip aan?

Als een kat verloren, gestolen, dood of geëxporteerd is, dan moet de erkende dierenarts dit feit binnen maximaal twee maanden invoeren in de CatID-databank en de juistheid van de gegevens bevestigen met zijn elektronische identiteitskaart, aangenomen dat de kat geregistreerd is bij CatID.

Een particulier kan ook naar zijn eigen gegevens gaan via de online-applicatie en de gewenste wijzigingen aanbrengen. Hiervoor moet hij zich identificeren met zijn elektronische identiteitskaart op de site https://online.catid.be.

 

De microchip van een kat is onleesbaar geworden. Wat moet er gebeuren?

Als een kat een onleesbare microchip draagt, dan moet een nieuwe leesbare microchip ingeplant worden door een erkende dierenarts. Indien de kat nog niet geregistreerd is bij CatID, dan moet u als erkend dierenarts de kat registreren in de CatID-databank. Indien de kat reeds geregistreerd is bij CatID, dan moet u de wijziging registreren en de juistheid van de gegevens bevestigen met uw elektronische identiteitskaart.

Indien de verantwoordelijke een paspoort heeft waarop het nummer van de onleesbare chip vermeld staat, dan is het ongeldig geworden. Als de verantwoordelijke wil reizen met zijn kat, dan moet u een nieuw paspoort voorzien met het nummer van de nieuwe microchip en moet u dit invoeren in de CatID-databank.

Waar moet men de sterilisatie van een kat opgeven?

Zodra een kat gesteriliseerd is, moet de dierenarts binnen vierentwintig uur dit feit invoeren in de CatID-databank en de juistheid van de gegevens bevestigen met zijn elektronische identiteitskaart.

Een verantwoordelijke verhuist met zijn kat naar het buitenland. Wat moet er gebeuren?

Als de verantwoordelijke samen met zijn kat verhuist naar het buitenland, dan moet de dierenarts binnen acht dagen invoeren in de CatID-databank dat de kat zich niet meer in België bevindt en deze wijziging valideren met zijn elektronische identiteitskaart.

Indien de kat geregistreerd is bij een andere databank, neem dan contact op met hun diensten.

De verantwoordelijke verhuist met zijn kat naar een ander adres in België. Wat moet er gebeuren?

Als de verantwoordelijke samen met de kat verhuist, dan moet de dierenarts binnen acht dagen het nieuwe adres invoeren in de databank en de juistheid van de gegevens bevestigen met zijn elektronische identiteitskaart. Als de kat nog niet geregistreerd is bij CatID, dan dient dit te gebeuren voorafgaand aan elke wijziging.

Wijzigingen van adres of contactgegevens kunnen niet per mail, per post of telefonisch doorgegeven worden, niet door de verantwoordelijke en ook niet door de dierenarts, het asiel of de kweker. Elke wijziging moet verplicht online doorgegeven worden via onze online-applicatie CatID door de dierenarts of door de particulier zelf.

Hoe meldt men zich aan op het onlineplatform CatID voor een dierenarts?

Zie de gebruiksaanwijzing en de tutorial op onze website.

Kunnen particulieren zelf de status of de gegevens van de verantwoordelijke wijzigen tijdens de gedeeltelijke versie van CatID?

Een particulier kan ook naar zijn eigen gegevens gaan via de online-applicatie en de gewenste wijzigingen aanbrengen. Hiervoor moet hij zich identificeren met zijn elektronische identiteitskaart op de site https://online.catid.be

Hoe verkrijgt de verantwoordelijke het bewijs van registratie van zijn kat?

Het bewijs van registratie van katten wordt afgeleverd in digitale vorm of als papieren print door de dierenarts. Na de identificatie en onlineregistratie van de kat op www.catdid.be moet de dierenarts het bewijs van registratie bezorgen aan de verantwoordelijke van de kat. Dit bewijs moet zorgvuldig bewaard worden door de verantwoordelijke.

CatID verstuurt geen bewijzen van registratie per post of mail naar de verantwoordelijke.

Indien de verantwoordelijke een duplicaat van de registratie wenst, dan dient hij contact op te nemen met zijn dierenarts. Als dierenarts kunt u een nieuwe print maken van het bewijs van registratie. Indien de verantwoordelijke een duplicaat van de registratie wenst, dan kan hij ook naar zijn eigen gegevens gaan via de online-applicatie en de gewenste wijzigingen aanbrengen. Hiervoor moet hij zich identificeren met zijn elektronische identiteitskaart op de site https://online.catid.be.

Wat moet er gebeuren met een kat die uit het buitenland komt ?

Katten die afkomstig zijn uit het buitenland, moeten binnen acht dagen na hun aankomst geregistreerd worden door een erkende Belgische dierenarts.

Een verantwoordelijke heeft een nieuw paspoort nodig.

Als een verantwoordelijke een nieuw Europees paspoort wenst voor een kat die reeds geregistreerd is, dan kunt u hiervoor zorgen. U moet de wijziging van paspoort invoeren in de databank en dit valideren met uw elektronische identiteitskaart.

Een Europees paspoort BE03 kan enkel door een erkend dierenarts bij CatID verkregen worden.

Als de kat nog niet geregistreerd is in de databank, dan dient deze eerst geregistreerd te worden alvorens een nieuw paspoort aangevraagd kan worden.

Wat heb ik nodig om het online platform CatID te gebruiken?

Om een account aan te maken en deze website te gebruiken heeft u nodig:

 • Computer met besturingssysteem en browser

 • Een elektronische identiteitskaart (eID)

 • De pincode van uw eID

 • Een eID-kaartlezer

 • Geregistreerd zijn als erkende dierenarts op CatID

Wat kost een registratie van een kat bij CatID voor een dierenarts ?

Het voorziene wettelijke tarief voor een volledige en gevalideerde registratie in de unieke gegevensbank CatID bedraagt 2,904 euro inclusief btw.

Kan men een kat met een papieren voorlopig identificatiecertificaat registreren?

Wij wijzen u erop dat de registratie van katten zoals voorgeschreven door de gewestelijke besluiten enkel online mogelijk is.

Er worden dus geen registratiedocumenten verstuurd van en naar de professionelen noch zal er een bewijs van registratie gestuurd worden naar de verantwoordelijken. Hiertoe is alles voorzien in de registratie-applicatie.

Het is niet mogelijk om papieren voorlopige identificatiecertificaten te bestellen.

Ik ben het Europese paspoort van mijn kat kwijt.

Als u een duplicaat wilt van het Europese paspoort van een kat die reeds geregistreerd is, neem dan contact op met uw erkende dierenarts.

Een Europees paspoort is niet verkrijgbaar bij CatID.

Als uw kat nog niet geregistreerd is in de databank, dan dient deze eerst geregistreerd te worden alvorens een nieuw paspoort aangevraagd kan worden. De dierenarts zal hem invoeren in de databank en deze vermelding valideren met zijn elektronische identiteitskaart.

Verplichting sterilisatie van katten in België

Voor al uw vragen met betrekking tot de verplichte sterilisatie van uw kat, adviseren wij u contact met de betreffende dienst voor Dierenwelzijn in uw Gewest.

Ik wil op reis gaan met mijn kat binnen de Europese Unie. Wat heb ik nodig ?

Katten dienen een Europees paspoort te hebben. Dit paspoort is identiek voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het wordt afgegeven bij de identificatie van het dier of de vaccinatie tegen hondsdolheid.

Eigenaren die hun kat op reis willen meenemen, zijn verplicht een identificatie bij hun dier te laten aanbrengen.

Neem contact op met uw dierenarts.

Wij adviseren u ook de volgende informatie aandachtig door te nemen:

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/informations_supplementaires/voyager_avec_des_animaux

 

 

Kan ik als verantwoordelijke / particulier mijn gegevens in de CatID-databank raadplegen?

Ja, als verantwoordelijke kunt u op onze website www.catid.be alle gegevens betreffende uw kat(ten) raadplegen op voorwaarde dat u in het bezit bent van het microchipnummer van uw kat. 

Belangrijk: Enkel katten die geregistreerd zijn bij CatID kunnen opgezocht worden in deze databank. Het microchipnummer staat vermeld op het bewijs van registratie van uw kat. Indien u niet meer over dit bewijs beschikt, dan adviseren wij u contact op te nemen met uw dierenarts.

Mijn vermiste kat is teruggevonden en zit in een asiel. Ze vragen mij om identificatie- en/of registratiekosten te betalen alvorens ik mijn kat mag ophalen.

Een asiel kan niet-geïdentificeerde katten opvangen. De verantwoordelijke van het erkende asiel laat het dier identificeren en registreren in zijn naam na afloop van de termijn zoals in artikel 9, § 2, eerste lid van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

Een niet-geïdentificeerde kat wordt pas teruggegeven aan zijn verantwoordelijke nadat het dier in naam en op kosten van die verantwoordelijke geregistreerd is.

Een geïdentificeerde maar niet-geregistreerde kat wordt pas teruggegeven aan zijn verantwoordelijke nadat het dier in naam en op kosten van die verantwoordelijke geregistreerd is in de databank van CatID.

Ik verblijf minder dan zes maanden (tijdelijk) met mijn kat in België. Moet ik de kat registreren?

De verplichte registratie geldt niet voor katten die hun verantwoordelijke vergezellen tijdens een verblijf van minder dan zes maanden in België.

Mijn kat is geregistreerd in een andere Belgische databank dan CatID. Ben ik in orde met de registratie?

De katten die geregistreerd zijn in databanken vóór het in werking treden van het uitvoeringsbesluit van de Gewesten betreffende de registratie van katten in de unieke databank CatID sinds 1 november 2017 zijn in orde met de registratie.
Als dergelijke registraties gewijzigd moeten worden, dan moet de dierenarts de kat registreren bij CatID. Op het moment van deze registratie bij CatID en daarna kunnen de gegevens van de kat en de verantwoordelijke daar bijgewerkt worden.

Mijn kat is verloren, gestolen, of overleden. Hoe kan ik de status van de microchip aanpassen ?

Elke wijziging van status kan enkel en alleen ingevoerd worden op het digitale platform van CatID door een erkende dierenarts in België of door de verantwoordelijke zelf voor zover de kat geregistreerd is bij CatID. De wijziging van een statuut kan niet per mail, per post of telefonisch doorgegeven worden.

Een particulier kan naar zijn eigen gegevens gaan via de online-applicatie en het statuut van zijn kat wijzigingen. Hiervoor moet hij zich identificeren met zijn elektronische identiteitskaart op de site https://online.catid.be

We raden u aan gebruik te maken van de handleiding voor particulieren.  Deze staat ter uwer beschikking onder de rubriek "FAQ" op de website www.catid.be

 Indien U als verantwoordelijke de actie zelf niet kan uitvoeren, gelieve zich te wenden tot uw dierenarts.

De microchip van mijn kat is onleesbaar geworden. Wat moet er gebeuren?

Als een kat een onleesbare microchip draagt, dan moet een nieuwe leesbare microchip ingeplant worden door een erkende dierenarts. Indien uw kat nog niet geregistreerd is bij CatID, dan moet uw dierenarts uw kat registreren in de CatID-databank. Indien uw kat reeds geregistreerd is bij CatID, dan moet uw dierenarts de wijziging registreren en de juistheid van de gegevens bevestigen met zijn elektronische identiteitskaart.

Indien u een paspoort heeft waarop het nummer van de onleesbare chip vermeld staat, dan is het ongeldig geworden. Als u wilt reizen met uw kat, dan moet de dierenarts een nieuw paspoort voorzien met het nummer van de nieuwe microchip en moet hij dit invoeren in de databank.

Wie mag in België een microchip inplanten? Hoe gebeurt dit?

In België mag enkel een erkende dierenarts het dier identificeren. De dierenarts controleert de leesbaarheid van de microchip, brengt de microchip in en controleert vervolgens de plaatsing. De microchip wordt onderhuids ingebracht in het midden van de linkerzijde van de hals. Een microchip mag niet verwijderd, gewijzigd, vervalst of hergebruikt worden.

Er wordt geen microchip ingeplant bij een kat die al een leesbare microchip draagt.

Geregistreerde kat in databank CatID wordt geëxporteerd naar het buitenland, welke stappen moeten ondernomen worden ?

In geval van export van de kat naar het buitenland voert de dierenarts dat gegeven in de databank in en bevestigt de juistheid van de gegevens door middel van zijn elektronische identiteitskaart.

Ik verhuis met mijn kat naar het buitenland. Wat moet er gebeuren?

Als de verantwoordelijke samen met zijn kat verhuist naar het buitenland, dan moet de dierenarts binnen acht dagen invoeren in de CatID-databank dat de kat zich niet meer in België bevindt en deze wijziging valideren met zijn elektronische identiteitskaart.

Een particulier kan ook naar zijn eigen gegevens gaan via de online-applicatie en de gewenste wijzigingen aanbrengen. Hiervoor moet hij zich identificeren met zijn elektronische identiteitskaart op de site https://online.catid.be

We raden u aan gebruik te maken van de handleiding voor particulieren.  Deze staat ter uwer beschikking onder de rubriek "FAQ" op de website www.catid.be

Indien de kat geregistreerd is bij een andere databank, neem dan contact op met hun diensten.

 

Ik verhuis met mijn kat naar een ander adres in België. Wat moet er gebeuren?

Als de verantwoordelijke samen met de kat verhuist, dan moet de dierenarts binnen acht dagen het nieuwe adres invoeren in de databank en de juistheid van de gegevens bevestigen met zijn elektronische identiteitskaart. Als de kat nog niet geregistreerd is bij CatID, dan dient dit te gebeuren voorafgaand aan elke wijziging.

Een particulier kan ook naar zijn eigen gegevens gaan via de online-applicatie en de gewenste adreswijzigingen aanbrengen. Hiervoor moet hij zich identificeren met zijn elektronische identiteitskaart op de site https://online.catid.be

We raden u aan gebruik te maken van de handleiding voor particulieren.  Deze staat ter uwer beschikking onder de rubriek "FAQ" op de website www.catid.be

Wijzigingen van adres of contactgegevens kunnen niet per mail, per post of telefonisch doorgegeven worden, niet door de verantwoordelijke en ook niet door de dierenarts, het asiel of de kweker. Elke wijziging moet verplicht online doorgegeven worden via onze online-applicatie CatID door uw dierenarts of door uzelf.

Wat moet ik doen als de kat een nieuwe verantwoordelijke krijgt?

BELANGRIJK: Wijzigingen van verantwoordelijken kunnen niet per mail, per post of telefonisch doorgegeven worden, niet door de verantwoordelijke en ook niet door de dierenarts, het asiel of de kweker. De wijziging moet verplicht online doorgegeven worden via ons onlineplatform CatID door een erkende dierenarts of door de oude en nieuwe verantwoordelijke samen die de gegevens valideren met hun elektronische identiteitskaart.

BELANGRIJK: Een persoon mag enkel een kat in bezit krijgen, tegen vergoeding of kosteloos, als deze geïdentificeerd en geregistreerd is.

Het is niet mogelijk wijzigingen door te voeren in de dossiers van katten die geregistreerd zijn in een andere databank dan CatID. Alvorens wijzigingen te kunnen doorvoeren moet u de kat eerst registreren bij CatID. Zie de vraag "Hoe verloopt de identificatie en registratie van een kat in België?"

In geval van wijziging van verantwoordelijke moeten de gegevens van de nieuwe verantwoordelijke binnen acht dagen ingevoerd worden in de databank, aangenomen dat de kat reeds geregistreerd is in de CatID-databank, door de dierenarts, die deze valideert met zijn elektronische identiteitskaart.

U kunt ook als particulier naar de online-applicatie gaan en, samen met de nieuwe verantwoordelijke van de kat, de wijziging van verantwoordelijke invoeren. Hiervoor moeten beide partijen de wijziging bevestigen met hun elektronische identiteitskaart.

We raden u aan gebruik te maken van de handleiding voor particulieren.  Deze staat ter uwer beschikking onder de rubriek "FAQ" op de website www.catid.be


Wat zijn de contactgegevens van CatID ?

De contactgegevens van CatID vindt u terug op de website www.catid.be . In het gedeelte 'Veelgestelde vragen' worden veel van uw eventuele vragen beantwoord. Daarnaast is ook onze helpdesk bereikbaar van maandag tot zondag van 8 tot 20 uur op het nummer 02/333.49.94.

Kunt u mij de lijst van de erkende kattenrassen bezorgen?

De lijst van de in België erkende rassen kan gedownload worden via onze CatID-website. Enkel erkende rassen kunnen geregistreerd worden in de CatID-onlinedatabank.

Hoe verloopt de identificatie en registratie van een kat in België?

DE IDENTIFICATIEPROCEDURE

Voor de identificatie van het dier controleert de dierenarts of niet al een leesbare microchip werd ingeplant.

De dierenarts controleert de leesbaarheid van de microchip, brengt de microchip in en controleert vervolgens de plaatsing. De microchip wordt onderhuids ingebracht in het midden van de linkerzijde van de hals. Een microchip mag niet verwijderd, gewijzigd, vervalst of hergebruikt worden.

Er wordt geen microchip ingeplant bij een kat die al een leesbare microchip draagt.

Als de kat afkomstig is uit het buitenland, dan controleert de dierenarts de aanwezigheid van de microchip en gaat hij na of het nummer overeenkomt met het nummer dat in het paspoort vermeld staat.

 

DE REGISTRATIEPROCEDURE

Na de identificatie van de kat :

 • voert de dierenarts binnen acht dagen de gegevens van de kat en de verantwoordelijke in in de CatID-databank;

 • bevestigt de dierenarts de juistheid van de gegevens met zijn elektronische identiteitskaart;

 • bezorgt de dierenarts aan de verantwoordelijke het bewijs van registratie.

Een kat heeft een tatoeage. Is deze identificatiemethode nog geldig?

Nee, een tatoeage is niet langer een wettelijk erkende identificatiemethode. De tatoeage wordt in het kader van de wet betreffende de registratie van katten als onleesbaar beschouwd. Tegenwoordig gebeurt de identificatie door het inbrengen van een steriele microchip die beantwoordt aan de ISO-normen 11784: 1996 (E) en 11785: 1996 (E) met de code van de betreffende fabrikant.

Ik ben mijn bewijs van registratie van mijn kat bij CatID kwijt? Wat moet er gebeuren?

Indien u een duplicaat van de registratie wenst, dan kunt u contact opnemen met uw dierenarts. Hij kan een nieuwe print van het bewijs van registratie maken.

U kunt ook via de online-applicatie het bewijs van registratie van uw kat opzoeken. U kunt het dan downloaden en desgewenst zelf printen.

We raden u aan gebruik te maken van de handleiding voor particulieren.  Deze staat ter uwer beschikking onder de rubriek "FAQ" op de website www.catid.be

Hoe verkrijg ik het bewijs van registratie van mijn kat?

Het bewijs van registratie van katten wordt afgeleverd in digitale vorm aan de dierenarts. Na de identificatie en registratie van de kat, moet de dierenarts het bewijs van registratie (in digitale vorm of als papieren print) aan u als verantwoordelijke van de kat bezorgen. Dit bewijs moet u zorgvuldig bewaren.

CatID verstuurt geen bewijzen van registratie per post of mail naar de verantwoordelijke.

Als particulier kunt U via de online-applicatie het bewijs van registratie van uw kat ook opzoeken. U kunt het dan downloaden en desgewenst zelf printen. Anders kan u het opvragen via uw dierenarts.

We raden u aan gebruik te maken van de handleiding voor particulieren.  Deze staat ter uwer beschikking onder de rubriek "FAQ" op de website www.catid.be

Mijn kat komt uit het buitenland ?

Katten die afkomstig zijn uit het buitenland moeten binnen acht dagen na hun aankomst geregistreerd worden door een erkende Belgische dierenarts.

Mijn kat is ouder dan twaalf weken. Is de registratie een wettelijke verplichting?

Met ingang van 1 september 2014 moet elke verantwoordelijke die katten wil verhandelen (tegen vergoeding of kosteloos) deze van tevoren laten steriliseren, identificeren en registreren volgens het KB van 3/8/2012. Indien een verantwoordelijke een kat gekocht, gekregen of geadopteerd heeft na 1 september 2014, dan moet deze gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd zijn.

Voorafgaand aan elke overdracht moeten de katten geïdentificeerd en geregistreerd worden.

Vóór welke leeftijd moet een kat geregistreerd worden?

De verantwoordelijke moet de kat laten identificeren en registreren vóór de leeftijd van twaalf weken en in elk geval vóór de kat verhandeld wordt. Katten die afkomstig zijn uit het buitenland moeten binnen acht dagen na hun aankomst geregistreerd worden door een erkende Belgische dierenarts.

Wettelijke bepalingen omtrent de sterilisatie van katten.

15 december 2016 - Besluit van de Waalse Regering betreffende de sterilisatie van huiskatten (BS 02.01.2017)

Koninklijk besluit van 3 augustus 2012, gepubliceerd op 28 augustus 2012 – Koninklijk besluit betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten

Wettelijke bepalingen omtrent de bescherming en het welzijn der dieren.

Wij verwijzen u naar de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren van 14 AUGUSTUS 1986.

Registratie van katten

We verwijzen u naar de geldende besluiten :

 • 5 FEBRUARI 2016 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de identificatie en registratie van katten

 • 28 APRIL 2016 - Besluit van de Waalse Regering betreffende de identificatie en de registratie van katten (BS 12-05-2016)

 • 7 JULI 2016 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de identificatie en registratie van katten

Wie heeft toegang tot de gegevens in de databank ?

De volgende personen hebben toegang tot de gegevens in de databank:

 • de verantwoordelijken van de katten, voor alle gegevens die hun katten betreffen;
 • de bevoegde overheden met toepassing van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;
 • de dierenartsen, de asielen en elke persoon die beschikt over het microchipnummer van het dier, voor de gegevens die nodig zijn voor het terugvinden van de verantwoordelijke van een dolende, verloren of achtergelaten kat;
 • de dierenartsen, de asielen en elke persoon die beschikt over het microchipnummer van het dier, voor de gegevens die nodig zijn voor het terugvinden van de verantwoordelijke van een dolende, verloren of achtergelaten kat;
 • de dierenartsen, voor alle gegevens die de katten betreffen en waarvoor zij op verzoek van de verantwoordelijke wijzigingen moeten aanbrengen.

 

Welke katten hoeven niet geregistreerd te worden?

De verplichte registratie voor katten op Belgisch grondgebied geldt niet voor:

 • katten die hun verantwoordelijke vergezellen tijdens een verblijf van minder dan zes maanden in België;
 • katten die gefokt worden voor het gebruik in dierproeven.

Wat is het doel van de CatID databank ?

In de databank worden de gegevens van geregistreerde katten en de gegevens van hun verantwoordelijke bijgehouden.

Deze databank heeft tot doel om:

1. de verantwoordelijke snel terug te vinden als een achtergelaten of vermiste kat gevonden wordt;

2. te controleren of de verplichte identificatie en sterilisatie van katten nageleefd is;

3. te controleren of de erkende asielen en de erkende kwekerijen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden;

4. de handel in en het verkeer van katten te controleren.

Welke informatie bevat de elektronische gegevensbank CatID ?

De database bevat: 

 • de gegevens van de kat:
  • a) identificatienummer (microchip of elektronische chip);
  • b) geboortedatum;
  • c) identificatiedatum;
  • d) geslacht;
  • e) sterilisatiedatum;
  • f) ras;
  • g) kleur en type van de vacht;
  • h) naam;
  • i) status: verloren, gestolen, dood, geëxporteerd;
 •  de gegevens van de verantwoordelijke:
  • a) voor- en achternaam;
  • b) rijksregisternummer;
  • c) volledig adres;
  • d) telefoonnummer;
  • e) e-mailadres;
  • f) indien van toepassing, het erkenningsnummer.
 •  de gegevens van de dierenarts:
  • a) ordenummer;
  • b) voor- en achternaam;
  • c) adres.

De gegevens van de kat, inclusief de gegevens van de vorige verantwoordelijke bij een wijziging van verantwoordelijke,

worden gedurende maximaal dertig jaar bewaard.